Sponsorzy


LogoFlow jest autorem logo naszej szkoły.
W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła otrzymała wsparcie od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polski w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Otrzymane środki częściowo zrekompensowały nam koszty wynajmu lokalu szkolnego i zakupu materiałów szkolnych dokonanych w roku kalendarzowym 2017.

Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" za otrzymane wsparcie bardzo dziękujemy.


Zobacz także: